personal个人服务

公积金汇缴提取

  1. 办理住房公积金的开户手续。
  2. 办理住房公积金汇缴,补交手续。
  3. 办理住房公积金个人账户的转移手续。
  4. 办理住房公积金个人账户的封存手续。
  5. 办理住房公积金个人账户的提取手续。。
  6. 办理住房公积金联名卡。